ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Από το καλοκαίρι του 2007 ο δήμος Μεσολογγίου άρχισε να τροφοδοτεί με πληροφορίες την ιστοσελίδα www.messolonghi.gov.gr, την οποία είχαμε κατοχυρώσει εμείς στο παρελθόν. Ο χαιρετισμός του Δημάρχου και άλλες ανακοινώσεις του δήμου βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα.