ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τράπεζες
 
 
ALPHA BANK
Λόρδου Βύρωνος 23
30200 Μεσολόγγι
Τηλ.: 263 102 4903
Fax: 263 102 4903
Website: alpha.gr

EUROBANK
Παντελή Μιχαλιώτη
30200 Μεσολόγγι
Τηλ.: 263 102 4220
Fax: 263 102 4220
Website: www.eurobank.gr
Email: info@eurobank.gr

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ελευθέρων Πολιορκημένων 53
30200 Μεσολόγγι
Τηλ.: 263 105 0000
Fax: 263 105 1389
Website: piraeusbank.gr

ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα
Λόρδου Βύρωνος 13
30200 Μεσολόγγι
Τηλ.: 263 105 6503
Website: nbg.gr
Email: contact.center@nbg.gr