ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΕΥΠΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SusSET
(INTERREG III C)


ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής (13/02/07)
Στο Μεσολόγγι (26-27/04/06)
Συνέντευξη τύπου στο Μεσολόγγι
Στο Λονδίνο
Στην Πολωνία