ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Σημαντικές Επιχειρήσεις
 
 
Εμπόριο
Βιομηχανία
Γεωργία
Αλιεία
Τουρισμός
Πληροφορική