ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τα ποτάμια
 
Η πεδιάδα του Μεσολογγίου (και του Αιτωλικού και Νεοχωρίου) ορίζεται από 2 μεγάλα ποτάμια, τον Εύηνο και τον Αχελώο, τα οποία έχουν δημιουργήσει με τις προσχώσεις τους και την ίδια αλλά και τις λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού.
Ακολουθούν λίγα λόγια για τα 2 ποτάμια:

Αχελώος
Εύηνος