ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Το Πολεμικό Μουσείο
 
Ο προηγούμενος δήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος Γ.Πρεβεζάνος είχε την έμπνευση ήδη από το 2000 να ιδρύσει στο Μεσολόγγι ένα Πολεμικό Μουσείο σαν παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα.
Ξεκίνησε μόνος του και συγκέντρωσε αρκετά σημαντικά εκθέματα (αεροπλάνα και άρματα μάχης) τα οποία τοποθετήκαν προσωρινά σε περιφραγμένο χώρο στο λιμάνι της πόλης.