ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τα Μουσεία του Μεσολογγίου
Η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης
Χρίστου και Σοφίας Μοσχανδρέου
 

 
Ονομασία-Χρονολογία Ιδρύσεως-Διεύθυνση
 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
 
Διευθ.: Κων. Τρικούπη 2
Τ.Κ.: 302 00 Μεσολόγγι
Τηλ.: (26310) 25016, 51016
Γραφεία Αθηνών: Βασ. Κων/νου 16
Τ.Κ. 116 33 Αθήνα
Τηλ.: 7014589, 7014568
Fax.: 9029335

Το όραμα που έγινε πράξη
Οι μόνιμες εκθέσεις
Εκδηλώσεις
Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί στην πολιτιστική ανάπτυξη
Ώρες λειτουργίας