ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΟι πανελλήνιες εκστρατείες


Σύμφωνα με τους παλιούς ελληνικούς μύθους οι βασιλιάδες της Καλυδώνας και της Πλευρώνας έλαβαν μέρος και στις τρεις μεγάλες πανελλήνιες εκστρατείες, δηλαδή την Αργοναυτική Εκστρατεία, την εκστρατεία των "Επτά επί Θήβας" και τον Τρωϊκό Πόλεμο.

Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι στην Αργοναυτική Εκστρατεία έλαβε μέρος και ο Μελέαγρος (γιος του Οινέα, βασιλιά της Καλυδώνας), αλλά και ο Αγκαίος από την Πλευρώνα που ήταν τιμονιέρης της Αργούς στο δεύτερο μέρος της πορείας της από την βόρεια παραλία της Μικράς Ασίας γύρω από τον Εύξεινο Πόντο και στη συνέχεια μέσα από τα μεγάλα ρωσικά ποτάμια εώς τις Κασσιτερίδες Νήσους (την σημερινή Μεγάλη Βρετανία), τον Ατλαντικό ωκεανό, το Γιβλαρτάρ και τη Μεσόγειο θάλασσα.