ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Παλαιότεροι Μεσολογγίτες Καλλιτέχνες
 
 
Δημήτρης Κασόλας
Γεράσιμος Δ. Κασόλας
`Αγγελος Κασόλας
Ιωάννης Κασόλας