ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ο ορυκτός πλούτος και βιομηχανία
Περιορισμένος, αποτελείται από μάρμαρα, λιγνίτη και γύψο, καθώς και από αρκετό αλάτι που παράγεται στις αλυκές του Μεσολογγίου. Οι έρευνες εξάλλου που έγιναν παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη πετρελαίου.
ΑΛΥΚΕΣΗ βιομηχανία περιορίζεται στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Την πρώτη θέση κατέχει η καπνοβιομηχανία (Αγρίνιο) και ακολουθούν οι βιομηχανίες αποφλοίωσης ρυζιού, τα εκκοκκιστήρια βαμβακιού, οι βιομηχανίες ζυμαρικών, ελαιουργίας κ.ά. Το 1970 λειτουργούσαν σε ολόκληρο το νόμο 1.958 εμπορικά, βιοτεχνικά κ.λ.π. καταστήματα με ετήσια απασχόληση προσωπικού 4.608 άτομα.