ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Οικονομία
Η οικονομία του νομού είναι αγροτική, με αναπτυγμένο ιδιαίτερα το σκέλος της γεωργίας, η οποία μάλιστα σημειώνει πρόφατα σημαντική ανάπτυξη χάρη στην αξιοποίηση του Αχελώου. Η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού αυτού σε διάφορα σημεία, η κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων, η αποξήρανση της περιοχής Λεσινίου, η άρδευση των τριων πεδιάδων (Αγρινίου, Μεσολογγίου, Κατοχής) έδωσαν στην καλλιέργεια μεγάλες και εύφορες εκτάσεις. ΨΑΡΑΣ
Από το σύνολο της επιφανείας του νομού σε τ.χλμ., τα 2.800 είναι βοσκοτόπια, τα 1.200 δάση και τα 1.100 καλλιεργήσιμη γη. Στα τελευταία αυτά πρέπει να προστεθούν και τα 197.000 (197 τ.χλμ.) άγονα στρέμματα. Τα άγονα αυτά στρέμματα το 1973 άρχισαν να γίνονται καλλιεργήσιμα χάρη στα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας του Αχελώου. Η υπόλοιπη έκταση του νομού καλύπτεται από νερά και από οικισμούς. Από την καλιεργήσιμη γη αρδεύονται τα 260 τ.χλμ. (260.000 στρέμματα), καθώς και τα στρέμματα που αξιοποιήθηκαν με τις πρόσφατες (1973) εγγειοβελτιώσεις. Καλιεργούνται κυρίως καπνός, ρύζι, βαμβάκι, σιτάρι, αμπέλια, εσπεριδοειδή, ελιές, καρπούζια και οπωροφόρα δέντρα.
Η φυτική παραγωγή του νομού, με καλές στρεμματικές αποδόσεις αποτελείται από:
Σιτηρά 13.000 τόννους, Βαμβάκι 17.000 τόννους, Αραβόσιτος 150.000 τόννους, Μποστανικά 17.000 τόννους, Ρύζι 7.000 τόννους, Λάδι (Ελιάς) 6.500 τόννους, Μηδική 200.000 τόννους, Ελιές βρώσιμες 8.000 τόννους, Καπνός 28.000 τόννους, Εσπεριδιοειδή 40.000 τόννους.
Η κτηνοτροφία περιορίζεται κυρίως στα μικρά ζώα. Ανάλογη με το κτηνοτροφικό κεφάλαιο είναι και η παραγωγή πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλατος, κρέατος, αυγών, μαλλιών κ.ά.).
Η ετήσια ζωική παραγωγή αποτελείται από:
Βόειο κρέας 1.000 τόννους, Πουλερικά 1.000 τόννους, Αιγοπρόβειο 8.500 τόννους, Αγελαδινό  γάλα 25.000 τόννους, Χοιρινό 11.500 τόνους, Αιγοπρόβειο γάλα 52.000 τόνους.
Σημαντικός πόρος είναι η αλιεία. Τα ψάρεμα γίνεται κυρίως στον Αμβρακικό κόλπο και στις λιμνοθάλασσες. Ψαρεύονται γαρίδες, καβούρια, τσιπούρες, λαβράκια και κέφαλοι. Από το θηλυκό είδος του κέφαλου (μπάφος) εξάγονται τα αυγά του και παρασκευάζεται το περίφημο αβγοτάραχο.
Τα δάση καλύπτουν τα 22% του εδάφους και αποδίδουν αρκετή ξυλεία, κοινή και επιπλοποιίας.