ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τα Νησιά της Λιμνοθάλασσας
 
  Ως γνωστόν η ρηχή θάλασσα που περιβάλλει τις πόλεις του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού είναι αποτέλεσμα χιλιετών προσχώσεων του Αχελώου και του Ευήνου, των δυο μεγάλων ποταμών, οι οποίοι και την ορίζουν από την δύση και την ανατολή αντιστοίχως.
Αποτέλεσμα των προσχώσεων είναι οι δυο μεγάλοι Λούροι, ένας προς την πλευρά του Ευήνου και ένας προς την πλευρά του Αχελώου καθώς κ δεκάδες μικρές νησίδες, από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι παρακάτω. Από αυτές οι δυο τελευταίες (Ντολμάς και Πόρος) ανήκουν στο δήμο Αιτωλικού.
Όλες οι νησίδες έχουν εγκαταστάσεις αλιείας και η καθεμιά δική της αλιευτική περιοχή (ιβάρι), η οποία είναι περιφραγμένη με καλαμωτές μπιγμένες στον αβαθή πυθμένα της λιμνοθάλασσας.

Τουρλίδα
Κλείσοβα
Βασιλάδι
Αγ. Σώστης
Νησί Τουρλίδας
Σχοινιάς
Προκοπάνιστος
Θολή
Ντολμάς
Πόρος