ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μορφολογία Εδάφους
Το ανάγλυφο του νομού σχηματίζεται από ορεινά συγκροτήματα και διακλαδώσεις της Νοτίου Πίνδου, που χωρίζονται μεταξύ τους από κοιλάδες ποταμών και βυθίσματα. Στα βυθίσματα αυτά συγκεντρώθηκαν νερά και σχηματίστηκαν λίμνες.
Τα κυριότερα ορεινά συγκροτήματα είναι: τα `Ορη του Βάλτου, με ψηλότερες κορφές την Πυραμίδα (1.782 μ.), Ντουλουμπιέρα (1.645 μ.), Αλίντα (1.540 μ.), το Θύαμο όρος (893 μ.), το Παναιτωλικό, με ψηλότερες κορφές την Κυρα-Βγένα (1.926 μ.), τον Κούτουπα (1.795 μ.), το Πλοκαπάρι (1.827 μ.), τα όρη της Ναυπακτίας (1.472 μ.), τα Ακαρνανικά όρη που είναι συνέχεια των ηπειρωτικών οροσειρών και αποτελούνται από τρείς δέσμες - πτυχές (κορφές Περγαντή, 1.425μ., Ψηλή Κορφή, 1.589 μ., Μπούμιτσος, 1.573 μ.) και το παράκτιο Σερέκα (1.171 μ.).
`Ολα τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας ακολουθούν δειναρική κατεύθυνση ανάμεσά τους έχουν σχηματιστεί πεδιάδες με προσχώσεις των βυθισμάτων ή με φερτές ύλες, που μεταφέρουν και αποθέτουν ο Αχελώος, ο Εύηνος και ο Μόρνος. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι πεδιάδες του Αγρινίου, της Κατοχής και του Μεσολογγίου. `Αλλες μικρότερες πεδινές περιοχές του νομού είναι του Αστακού, της Βόνιτσας - Λουτρακίου, της Κατούνας και της παραλιακής ζώνης Αντιρρίου - Ναυπάκτου.