ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

  Η παρουσίαση της Ι.Π του Μεσολογγίου είναι αποτέλεσμα προσφοράς της ΕΛΕΑ Ε.Π.Ε., εταιρείας που ειδικευόταν σε εφαρμογές ΙΝΤΕRΝΕΤ και Multimedia. Για την παρουσίαση αυτή του Μεσολογγίου, η ΕΛΕΑ Ε.Π.Ε. χρησιμοποίησε διάφορες πηγές.

  Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια κείμενα ενώ σε άλλες έγιναν διορθώσεις και συμπληρώσεις. Συμπληρωματικές πληροφορίες αναζητήθηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία και εγκυκλοπαίδιες.

  Την επιμέλεια της ύλης είχε η Χριστίνα Καρκανιά ενώ για την πρώτη ηλεκτρονική επεξεργασία εργάστηκε ο Νίκος Δημακόπουλος. Από το φθινόπωρο του 2016 την ανανέωση της ιστοσελίδας έχει αναλάβει ο Κ. Καρκανιάς με την βοήθεια του Άγγελου Σπάχο.

  Η παρουσίαση βέβαια, δεν τελειώνει ποτέ εντελώς γιατί συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία. Οι τυχόν ατέλειες, παραλείψεις ή λάθη, αποτέλεσμα κυρίως του τεραστίου όγκου του υλικού, διορθώνονται και συμπληρώνονται καθημερινά. `Οσοι χρήστες του INTERNET έχουν παρατηρήσεις ή θέλουν να δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή φωτογραφίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κύριο Άγγελο Σπάχο (alpha {AT} bhc.gr).


 Δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη από την εταιρία
ΕΛΕΑ ΕΠΕ

This site has been designed, developed and is being supported by
ELEA LTD