ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Τα Μουσεία του Μεσολογγίου
Το Λαογραφικό Μουσείο
 

Με την υπ' αριθμ. 305/1996 Πράξη του μονομελούς Πρωτοδικείου λειτουργεί ο Λαογραφικός - Πολιτιστικός Σύλλογος του Μεσολογίου. Σκοπός του Συλλόγου είναι η συλλογή, καταγραφή και αξιοποίηση της λαϊκής δημιουργίας σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Ταυτόχρονα επιδιώκει την επαφή και επικοινωνία της νέας γενιάς με την Πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολλογίου.

Ήδη με την ευαισθησία των πολιτών το Λαογραφικό Μουσείο πλουτίσθηκε με πολλά εκθέματα σχετικά με την λαϊκή ζωγραφικλη, υφαντική, κεντητική, επαγγελματική, αλιευτική, γεωργική και κτηνοτροφική ζωή και πολλές άλλες μορφές έμπνευσης.

Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι με την ευγενή προσφορά του κ. Γ. Κοκοσούλα το Μουσείο στολίζεται με τις μοναδικές φωτογραφίες του Παλιού καλού ιστορικού Μεσολογγίου.

Η παρουσία του Λαογραφικού - Πολιτιστικού Συλλόγου στο Μεσολλόγι είναι αισθητή. Ο Σύλλογος πρωτοστατεί σε θέματα, ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά συντελώντας στην αναβάθμιση της Πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Ήδη έχει καθιερώσει το θεσμό των "ΠΛΕΥΡΩΝΙΩΝ" και αγωνίζεται να αξιοποιήσει τους αρχαιολογικούς χώρους της Πλευρώνας, της Καλυδώνας και να ιδρύσει "ΠΟΛΥΜΟΥΣΕΙΟ" και εφορίες αρχαιοτήτων.