ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κλίμα
Το κλίμα του νομού είναι ψυχρό στα ορεινά και εύκρατο στις χαμηλές και στις παράκτιες περιοχές. Το δυτικό τμήμα του δέχεται μεγάλες βροχοπτώσεις (πάνω από 1.000 χλστ.). Οι βροχοπτώσεις στο Αγρίνιο φτάνουν τα 899 χλστ. και στο Μεσολόγγι τα 737 χλστ.