ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Σύγχρονοι Μεσολογγίτες Καλλιτέχνες
 
 
Πάνος Αθανασίου, ζωγράφος
Ηλίας Πασσίσης, ζωγράφος
Γιώργος Κοκοσούλας, φωτογράφος και συγγραφέας
Απόστολος Κούστας, χαράκτης
Γιώργος Μπάρλας, φωτογράφος και ποιητής
Ελένη Ντίνια-Μπούνταλη, ζωγράφος
Χριστίνα Μπελέκου, ζωγράφος
Ανδρέας Σακκαλής, ζωγράφος
 
 
Παλαιότεροι Μεσολογγίτες Καλλιτέχνες