ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Υδρογραφία
Το υδρογραφικό δίκτυο του νομού είναι γενικά πλούσιο, ΑΧΕΛΩΟΣμε κύριο στοιχείο τον ποταμό Αχελώο ή Ασπροπόταμο, μήκους 255 χλμ. Ο Αχελώος μπαίνει στο νομό από το δυτικό άκρο της ορεινής Θεσσαλίας, καθορίζει επί ένα διάστημα τα σύνορα του νόμου με την Ευρυτανία, διαρρέει ολόκληρο το νομό Αιτωλοακαρνανίας και αφού δέχεται τα νερά των παραποτάμων του Μέγδοβα, Αγραφιώτη, Μπιζάκου, χύνεται στο Ιόνιο πέλαγος. Ο Εύηνος ή Φίδαρης (40 χλμ.) πηγάζει από τον Κόρακα της Ευρυτανίας, αποχετεύει τη λεκάνη ανάμεσα στο Παναιτωλικό και στα Βαρδούσια και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο. Στις εκβολές του σχηματίζει δέλτα.
ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΟ Μόρνος (70 χλμ.) πηγάζει από την Οίτη, σχηματίζει μικρή προσχωματική περιοχή και χύνεται στον Κορινθιακό κόλπο. Στις κοιλάδες και στα βυθίσματα έχουν σχηματιστεί οι τέσσερις σημαντικές λίμνες του νομού: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ η Οζερός, που καλύπτει επιφάνεια 10 τ.χλμ., και η Αμβρακία (13.400 τ.χλμ.) στο βύθισμα του Αιτωλικού - Αμβρακικού, η Λυσιμαχία (13.200 τ.χλμ.) και η Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας (77.700 τ.χλμ.) στις οποίες συγκεντρώνονται τα νερά του Παναιτωλικού και του Αράκυνθου. Η λίμνη Βουλκαρία (9.300 τ.χλμ.) στη χερσόνησο της Στέρνας παρουσιάζει αυξομειούμενη έκταση και όταν ξεχειλίζει αποχετεύεται στον όρμο του Αγίου Νικολάου.