ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Αγωνιστές και Αιχμάλωτοι της Εξόδου του Μεσολογγίου
Μετά την οριστική απελευθέρωση της πόλεως στις 2 Μαΐου 1829 από τον μισητό εχθρό, η πατρίδα μας ευγνωμονούσα, με την υπ’ αρ. 12449/14 Μαΐου 1829 ιστορική απόφαση του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια, μεταξύ άλλων, ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ :
“α) Να συντεθεί κατάλογος των εκκλησιαστικών, αξιωματικών, στρατιωτών, πολιτικών υπουργών ή απλών πολιτών, οίτινες έπεσαν θύματα της πολιορκίας του Μεσολογγίου κατά το 1822, 1823, 1825 και 1826.”………………….
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η επιταγή αυτή για την καταγραφή των πεσόντων παραμελήθηκε ή αγνοήθηκε.

Την παράλειψη αυτή κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό 2 βιβλία της Εκδοτικής ΑΛΦΑ “Μεσολόγγι (1821-1829) – Οι αθάνατοι πρόμαχοι” του Νικόλαου Κολόμβα και “Μεσολόγγι 1826 – Τύχη Οικογένειας Ι. Μάγερ & Κατάλογος των Αιχμαλώτων της Εξόδου” του Σπυρίδωνος Σακαλή.
Σε αυτά περιέχονται τα ονόματα περισσοτέρων από 3.000 Μεσολογγιτών που έλαβαν μέρος στις πολιορκίες και την έξοδο και 1582 γυναικών και παιδιών που αιχμαλωτίστηκαν.
Οι κατάλογοι των πολεμιστών και των αιχμαλώτων από τα παραπάνω βιβλία έχουν αναρτηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα.
Εξ άλλου σχετική ομιλία έκανε για αυτό το θέμα ο Κ. Καρκανιάς την 29-3-09 κατά τον εορτασμό της Εξόδου στον δήμο Περιστερίου. Το πλήρες κείμενο της ομιλία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ).

Σημείωση: Στον κατάλογο των αιχμαλώτων υπήρχαν αρκετές εγγραφές χωρίς επώνυμο. Για μερικές από αυτές μπορέσαμε να συμπεράνουμε το επώνυμο από τις υπόλοιπες πληροφορίες του καταλόγου. Δίπλα σε αυτά τα επώνυμα έχουμε τοποθετήσει ένα αστέρι (*).