ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Επικοινωνία με τον Δήμο

Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τον δήμο της Ι.Π Μεσολογγίου μπορούν να το κάνουν μέσω:
  • Τηλεφώνων: 2631360900, 2631360903, 2631360907

  • Fax: 2631363444

  • Website: Δήμος Μεσολογγίου

  • E-mail: epikoinonia.mes@gmail.com, karapanosmes@gmail.com, syzefxis@1426.syzefxis.gov.gr  •  
    H