ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Επικοινωνία με την ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε

Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε μπορούν να το κάνουν μέσω:
  • τηλεφώνου: 2108254165

  • e-mail: alpha@bhc.gr  •