ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Την Πέμπτη 23-1-2003 και ώρα 19.00 θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πινακοθήκης στην Πλατεία Μπότσαρη.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα :