ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Δημόσια Σχολεία


 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 5526 Email: mail@1nip-mesol.ait.sch.gr
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 105 1271 Email: mail@2nip-mesol.ait.sch.gr
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 5150 Email: mail@3nip-mesol.ait.sch.gr
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 5290 Email: mail@4nip-mesol.ait.sch.gr
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 5869 Email: mail@5nip-mesol.ait.sch.gr
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 3913 Email: mail@6nip-mesol.ait.sch.gr
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 3544 Email: mail@7nip-mesol.ait.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2351 Email: mail@1dim-mesol.ait.sch.gr
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2787 Email: mail@2dim-mesol.ait.sch.gr
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2549 Email: mail@3dim-mesol.ait.sch.gr
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 8150 Email: mail@4dim-mesol.ait.sch.gr
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 8105 Email: mail@5dim-mesol.ait.sch.gr
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2122 Email: mail@6dim-mesol.ait.sch.gr
 
 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2787 Email: mail@dim-eid-mesol.ait.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 8071 Email: mail@1gym-mesol.ait.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2677 Email: mail@2gym-mesol.ait.sch.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2298 Email: mail@1lyk-mesol.ait.sch.gr
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 2671 Email: mail@2lyk-mesol.ait.sch.gr

ΕΠΑΛ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τηλ. 263 102 8776 Email: mail@1epal-mesol.ait.sch.gr

2