ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Κέντρο Λόγου και Τέχνης