ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΚΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 
ΚΩΝΣΤ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΘΗΝΑ 1971