ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΞΕΣ
ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΚΩΝΣΤ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΘΗΝΑ 1971