ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΝΟΤΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑ
ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
εως τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια
 
Σ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
ΑΘΗΝΑ 1993
 
ΙSBN 960-7043-31-6