ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 
Βασίλης Ιω. Τόγιας
 
 
ΑΘΗΝΑ 1998