ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
1821 - 1826
 
Δρ. Κ. Γ. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
 
ΕΚΔΟΣΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
 
ΑΘΗΝΑ 1984