ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 
 
Ι. Ν. ΚΟΥΦΟΥ
 
Ανάτυπον εκ της Γενικής Παγκοσμίου 
Εγκυκλοπαίδειας <ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ> (Τομ. 9ος, 1966)