ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
 
ΚΩΝΣΤ. Ι. ΠΕΧΑ 
 
ΑΘΗΝΑΙ 1969