ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 
ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΟΜΟΣ Α'
 
K.A. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Θ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
1925