ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ
(25 Μαρτίου 1826)
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΛΟΜΒΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ακαδημίας-Χαρ. Τρικούπη 18, Αθήνα 106 79, Τηλ. 3611.094 
ΑΘΗΝΑ 1996