ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΟΠΑΪΚΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ , ΠΕΖΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
 
Σπύρος Αθ. Κανίνιας
 
 
ΑΘΗΝΑ 2002