ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΓΕΡ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ" 
 
 
Δρ. Κ.Γ. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
 
 
ΑΘΗΝΑ 1990