ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ
MΕΣΟΛΟΓΓΙ (1821 - 1829)
Οι αθάνατοι πρόμαχοι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΟΛΟΜΒΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

τιμή βιβλίου : 4000δρχ.
τηλ. ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΛΦΑ : 8222529
fax : 8217192
email : www.alpha-ed.gr
ταχυδρομείο : Ρεθύμνου 5 (Μουσείο), 106-82, ΑΘΗΝΑ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1821-1829

Οταν, μετά την αποστρατεία μου ασχολήθηκα πιο συστηματικά με τη μοναδική ιστορία της γενέτειράς μου, του θρυλικού Μεσολογγίου κατά την περίοδο του μεγάλου ξεσηκωμού του '21 και βλέποντας σκόρπια σε πολλά κείμενα ονόματα των ενδόξων συμπολιτών μου, πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη να τα συγκεντρώσω σ' έναν κατάλογο κατ' αλφαβητική σειρά, γράφοντας παραπλεύρως και τις πηγές που τα εντόπισα. Πράγματι, με την πάροδο του χρόνου άρχισα να υλοποιώ την ιδέα μου αυτή κι' έτσι συνέταξα, με επίπονη έρευνα, την πρώτη κατάσταση με την απώτερη σκέψη αργότερα να τα δημοσιεύσω. Το ανά χείρας πόνημα, αυτόν ακριβώς το σκοπό επιδιώκει να επιτελέσει. Δηλαδή τη συγκέντρωση και καταγραφή με πολύ συνοπτικά στοιχεία από τη δράση τους, των φονευθέντων ή διασωθέντων Μεσολογγιτών αγωνιστών του '21, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων, σε ένα ενιαίο κείμενο. Σε συνάφεια με τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη τα ακόλουθα: α) Οι περιλαμβανόμενοι, περίπου 3.000, είναι κατ' αρχήν οι αναφερόμενοι ως Μεσολογγίτες. β) Στον κατάλογο, είναι ενδεχόμενο να παρεισέφρησαν για διάφορους λόγους και ονόματα μη Μεσολογγιτών και κυρίως Αιτωλοακαρνανών. γ) Ο αριθμός και η δράση των καταχωρημένων, κατά πάσα πιθανότητα, χρήζουν συμπληρώσεως. δ) Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίσθηκαν κατά το χαλασμό (έτσι αποκαλούν οι Μεσολογγίτες τα φοβερά συμβάντα κατά την 'Εξοδο). Καταλήγοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω μελέτη δε διεκδικεί το αλάθητο και με βάση ότι η ιστορική έρευνα αποτελεί μια αέναη διαδικασία, πιστεύεται