ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Οι Αιτωλοί Διδάσκαλοι
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ Β.ΚΑΡΥΤΣΑΣ

Ευγένιος Γιαννούλης
Αναστάσιος Γόρδιος
Χρύσανθος ο Αιτωλός

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 2002
 


ΠΡΟΛΟΓΟΣΗ παρούσα μελέτη αναφέρεται σε τρείς σπουδαίες πνευματικές μορφές της Αιτωλίας που διέλαμψαν κυρίως ως Διδάχοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τον Ευγένιο Γιαννούλη, τον Αναστάσιο Γόρδιο και τον Χρύσανθο τον Αιτωλό.

Κρίναμε όμως σκόπιμο να αναφερθούμε προηγουμένως στα χρόνια της τουρκοκρατίας, προκειμένου να έχει ο αναγνώστης μια συνολική και επαρκή, κατά το δυνατόν, εικόνα της εποχής. Επικεντρώσαμε κυρίως την προσοχή μας στην επισήμανση ορισμένων ιστορικών γεγονότων που επέδρασαν καταλυτικά στις τύχες του ελληνισμού τόσο του νησιωτικού χώρου όσο και του χώρου της νότιας και κεντρικής Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σ'αυτόν της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να εξηγηθεί πώς μέσα σ'εκείνον τον ζόφο της μακραίωνης οθωμανικής κατοχής οι Έλληνες άντεξαν και επιβίωσαν. Πώς μέσα από εκείνον τον ανελέητο κατατρεγμό του Οθωμανικού δυνάστη, από τους σκληρότερους της παγκόσμιας ιστορίας, ο ελληνισμός μπόρεσε να κρατήσει ανέγγιχτους τους θεσμούς του, τις αρχές του και προπαντός τη γλώσσα του ώστε, από μία ορισμένη εποχή και μετά, να υπερκεράσει τον ίδιο τον κατακτητή του................Απόσπασμα από το βιβλίο
"Οι Αιτωλοί Διδάκαλοι"
του Γιάννη Β. Καρύτση