ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 
Στην Αρχαιότητα - με μια ματιά
 
Η περιοχή του Μεσολογγίου μεταξύ του Αρακύνθου και των δύο μεγάλων ποταμών, του Αχελώου και του Ευήνου, ήταν πάντα εύφορη και για αυτό κατοικούνταν από τους πανάρχαιους χρόνους συνεχώς.
Σ' αυτή την πεδιάδα κτίστηκαν και άκμασαν σπουδαίες πόλεις που ήταν γνωστές από τους χρόνους του Τρωϊκού Πολέμου και της Αργοναυτικής Εκστρατείας.
 
Η αρχαία Πλευρώνα
Η αρχαία Καλυδώνα
Η αρχαία Αλίκυρνα