ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


  ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ακτογραφία
Οι ακτές προς το Ιόνιο, που αρχίζουν από τη βορειοανατολική άκρη του Αμβρακικού κόλπου, εμφανίζουν μεγάλο διαμελισμό, με πλήθος νησάκια απέναντί τους. Η ακτογραμμή στον Πατραϊκό κόλπο, που αρχίζει από το ακρωτήριο Σκρόφα, συνεχίζει χαμηλή και με δαιδαλώδη διαμελισμό που οφείλεται στις προσχώσεις του Αχελώου και του Εύηνου. Ανάμεσα στις εκβολές των δύο ποταμών σχηματίζονται τρεις λιμνοθάλασσες: του Αιτωλικού και του Μεσολογγιού (που επικοινωνούν με στενό δίαυλο) και της Κλείσοβας. Ανατολικότερα η ακτογραμμή γίνεται τελματώδη ως το σημείο που οι απολήξεις των ορέων της Ναυπακτίας την κάνουν απόκρημνη. Από το Αντίρριο αρχίζει ο όρμος της Ναυπακτίας με την προσχωσιγενή ακτή που έχει σχηματίσει ο Μόρνος.